Available courses

Khóa học Toeic 450+: dành cho người mới bắt đầu hoặc đã có nền tảng cơ bản về tiếng Anh nhưng chưa được hệ thống theo format của bài thi TOEIC, điểm đầu vào dưới 450 , cam kết đầu ra 450 – 600 Lộ trình học: 20 buổi, 2 buổi trên tuần, mỗi buổi 2h. Học phí gốc 3000k, ưu đãi còn 2.300k khi đăng kí trong tháng